Verkeersveiligheid verleent voorrang aan politiek

Deze week (21-25 augustus 2017) staat in het licht van veilig verkeer op Curaçao. Er zijn verschillende aspecten die bepalend zijn voor de verkeersveiligheid. Op 11 oktober 2005 heb ik als minister van Economische en Arbeidszaken een nota gestuurd naar de Raad van Ministers (RvM) met als titel: “Technische invoerregelen op het gebied van normen en technische voorschriften ter zake de invoer van autowrakken en motorvoertuigen met rechtzijdige stuurinrichting”. Ik heb dat gedaan in het kader van de taak van de regering om de consument zoveel mogelijk te beschermen. Dit moest gerealiseerd worden door het invoeren van een aantal technische handelsbelemmeringen van de Wereldhandelsorganitie (WTO) waarvoor ik als minister van Economische Zaken verantwoordelijk was.

Het voorgesteld besluit van mijn notitie had als doelstelling: ‘het meten van de gevoelens van de RvM’. Deze werd door de meerderheid veranderd tot een simpele ‘kennisneming’. Feit was dat mijn collegas mij destijds geen steun gaven. Waarschijnlijk waren de politieke belangen grtoter dan ik had gedacht. Gelet op de thema van deze week licht ik een aantal zaken uit de eerdergenoemde nota toe.

Autowrakken
In 2001 is de Nederlandse Antilliaanse markt opengesteld voor de invoer van tweedehands motorvoertuigen waaronder schade auto’s en autowrakken cq. technische afgekeurde voertuigen. Het hoeft weinig betoog dat een voertuig dat technisch is afgekeurd meer risico’s met zich meebrengt voor ingezetenen v.w.b. letselschade vergeleken met een voertuig in een gedegen technische staat. Dit heeft vooral te maken met rechtgetrokken kreukelzones van het voertuig die in het geval van een technische afkeuring niet meer dezelfde resistentie en bescherming aan de ingezetene(n) bieden.

Rechtzijdige stuurinriching
Onze verkeersinfrastructuur is ingericht voor voertuigen met een linkszijdige stuurinrichting. Een aantal onderzoeken in de wereld heeft aangegeven dat voertuigen met een rechtzijdige stuurinrichting in een systeem als de onze, 40% meer risico’s voor ongelukken met zich meebrengen. Denk aan een konvoi met een rechtzijdige stuurinrichting die passagiers moet uit -of inlaten bij een bushalte hier op Curaçao. In verschillende landen, waaronder Sint Maarten (die mijn nota gretig heeft overgenomen) en Aruba heeft men de invoer van motorruituigen als voornoemd aan banden gelegd of zelfs gestopt.

Vergeleken met 2005 heeft de invoer van autowrakken en voertuigen met een rechtzijdige stuurinrichting een bijzondere vlucht genomen. Het is teleurstellend dat de politiek niet inziet dat de technische staat van ons motorvoertuigenpark mede bepalend is voor de verkeersveiligheid. Hoe lang nog voordat politici zich realiseren dat bescherming van een ieder in ons verkeer een top prioriteit is?

Author: alexdavidrosaria

Alex Rosaria is from Curaçao. He has a MBA from University of Iowa. He was Member of Parliament, Minister of Economic Affairs, State Secretary of Finance and United Nations Development Programme Officer in Africa and Central America. He is an independent consultant active in Asia and the Pacific.

4 thoughts on “Verkeersveiligheid verleent voorrang aan politiek”

  1. Ja. In 2010 heeft Gezaghebber Dindial een team opgezet van o.a. mensen van de KPC, DOW, Verkeerspolitie, Drov die haar hebben geadviseerd om deze types auto’s te verbieden. Trouwens waarom zouden we alle onderzoeken zelf moeten doen terwijl er serieuze studies zijn in de wereld? Zouden we ons eigen onderzoek moeten doen om te bepalen dat tabak dodelijk is voor de roker en passieve roker? BTW, de opositie heeft toen in 2010 aan Mw. Dindial gezegd dat deze materie het beste door de toen nog aan te treden Regering van Curaçao besloten moest worden. Het was, is duidelijk gebleken, dat simpelweg de politiek geen interesse had in deze zaak.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: