De Toekomst van Curaçao, 1945

97BFF4E6-955F-4053-9034-4A0DB0739DD6

Op 12 januari 1945, presies 75 jaar geleden werd door de heer mr. dr. Moises da Costa Gomez een toespraak gehouden met als titel: De Toekomst van Curaçao. Hier volgen de meest relevante passages van een tijdloze rede.

Toen in de wereld de groote gemeenschapsidealen groote groepen van de menschheid in beweging brachten,  bleven in de Curaçaosche samenleving in bekrompen en zelfzuchtige groepjes, de enkelingen talmen op het kleine veld van eigen belang. Gesplitst, verdeeld -in de gevangenissen van bekrompen vooroordelen- achter de koude muren van zelfzucht. Het Curaçaosche volk waarop de vloek van het verleden zo zwaar drukte.

De toekomst zal anders moeten zijn. Laten wij nu bewust aan de vernieuwing van onze samenleving voor de toekomst werken. De barrières van eigen- en groepsbelangen, de sociale barrières van rijkdom en armoede, de raciale muren, moeten worden weggevaagd.

Wij kunnen niet geheel afhankelijk blijven van de olieverwerking in één groot bedrijf. Wij zullen voor de toekomst van onze eilanden terug moeten gaan tot onze eigen middelen, terug naar onze positie, onze historische voorsprong in het Caraïbisch zeegebied heroveren en behouden. Het verkeer in het Caraïbische zeegebied heeft zich snel ontwikkeld; de onderlinge samenwerking tusschen de Britse en Amerikaanse gebieden verkleint de voorsprong die wij vroeger hadden. Terwijl we onze economie eenzijdig hebben gericht op de olieverwerking, sloot zich de Caraïbische zee boven en beneden ons. Onze isolatie in de Caraïbische zee werd strakker.

Een klein eiland als het onze kan slechts bestaan door diensten te verleenen.  Dit is onze taak, meer dan ooit voor de toekomst. Curaçao heeft een enorme achterland -Zuid Amerika- en moeten we ons daarop concentreren. De toekomstige mogelijkheden op economisch terrein voor Curaçao liggen voor een groot deel in de Caraïbische Zee. We worden verdrongen als wij ons blijven richten op de verwerking van één product en deze eenzijdige economische bloei zal blijken schijn-welvaart te zijn. De krachtigste maatregel tegen excessen en degeneratie baten niet indien de katholieke kerk niet bewust in het strijdperk treedt.

De Curaçaosche samenleving zal voorgelicht moeten worden door een krachtige pers. De toekomst van Curaçao zal voor een goed deel afhangen van een scherp financieel beleid, maar dan wel afgestemd op de verzorging van de groote directe volksbelangen, op de volksverheffing, de vernieuwing en heropbouw van de Curaçaosche gemeenschap. Niet zozeer onder druk van een liberale constitutie die onze ontwikkeling deed afhangen van het bedrag der geïnde belastingen.

Weest bereid in oprechte liefde voor uw volk en uw geboortegrond. Weest bereid in opofferingsgezindheid en onzelfzuchtigheid. Weest bereid, en staat ter beschikking om uw plaats en taak als bewust lid dezer gemeenschap te vervullen.

Willemstad, Curaçao

De auteur is tevens Voorzitter Stichting M.F. da Costa Gomez

 

Advertisement

Author: alexdavidrosaria

Alex Rosaria is from Curaçao. He has a MBA from University of Iowa. He was Member of Parliament, Minister of Economic Affairs, State Secretary of Finance and United Nations Development Programme Officer in Africa and Central America. He is an independent consultant active in Asia and the Pacific.

2 thoughts on “De Toekomst van Curaçao, 1945”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: