Introductie ABB: we volharden in onze dwaling mbt handelsbeleid

00A8A5BA-0BB7-41E1-A164-4D9B0DAEDFA3

Binnenkort wordt de algemene bestedingsbelasting (ABB) ingevoerd op Curaçao. Dit betekent dat als goederen ons land binnenkomen een tarief wordt geheven. Ik wil het niet hebben over de hoogte van het tarief of dat de wetgeving (te) complex is. Ik waarschuw echter dat het invoeren van de ABB onze afspraken binnen het wereldhandelsysteem schendt, fikse financiële consequenties zal hebben en ons verder zal beletten handelsverdragen te sluiten (op dit moment hebben wij nul handelsverdragen). Het ergste is dat wij al eerder soortgelijke blunders hebben gemaakt.

Kort na de Tweede Wereldoorlog werd besloten tot een verdrag ter bevordering van vrije handel. Dit hield o.a. in dat landen onderhandelen over de maximale tarieven van import die voor (een deel) van hun goederen gelden. Dit verdrag is de Gereral Agreement on Trade and Tariffs (GATT). Als GATT-lid hebben de Nederlandse Antillen in 1947 één kwart van hun goederen gebonden aan maximale tarieven.

De meeste GATT-landen hebben gedurende de jaren (mede door veranderde economische omstandigheden) hun afspraken lijst veranderd door tarieven te verhogen of te verlagen. Om dit te verwezelijken hebben ze onderhandeld met voor hun de belangrijkste handelspartners conform Artikel XXVIII van het GATT verdrag. In de loop der jaren hebben wij ook onze tarieven verhoogd boven het niveau van de overeengekomen GATT-afspraken en daar bovenop hebben wij fikse economische heffingen in het leven geroepen maar, zonder daarover onderhandelingen te voeren en onze handelspartners hiervan op de hoogte te stellen.

De internationale gemeenschap heeft een aantal jaren dit door de vingers gekeken, tot op het moment dat landen, waaronder de Nederlandse Antillen, in Marrakech eind 1994 zijn samengekomen om de Wereldhandelsorganisatie (WTO) op te richten. Ons land werd toen flink op de vingers getikt. De slapende honden werden wakker gemaakt in de Noord Afrikaanse hoofdstad. De Antilliaanse delegatie werd medegedeeld dat onze schendingen kunnen resulteren in monetaire sancties ter hoogte van de op illegale wijze verhoogde tarieven.

Na deze mislukte poging om goedkeuring te verkrijgen voor onze gewijzigde tarieven, zijn de oorspronkelijke tarievenschemas van 1947 blijven staan, wat natuurlijk al lang niet meer strookt met onze (economische) realiteit. Door onze internationale afspraken te schenden zijn we niet GATT/WTO-conform waardoor wij geen handelsverdrag kunnen sluiten wat juist broodnodig is voor economische opleving en verbetering van de deviezenreserve. Als Staatssecretaris heb ik op enkele tarieven na een voorlopig akkoord bereikt met de VS (onze belangrijkste handelspartner) die conform afspraak ook door andere GATT-leden overgenomen zou worden. Andere regeringen hebben jammer genoeg van dit vergevorderde voorstel afgezien. Van mijn contacten in Genève heb ik begrepen dat een tarievenakkoord nog 10 jaar op zich zal wachten.

Curaçao is autonoom om ABB te introduceren. Maar volgens internationale regels die ook voor ons gelden, moet daarover wel worden onderhandeld met onze belangrijkste partners (vooral VS en Canada). Terwijl we binnenkort onze afspraken met onze internationale handelspartners weer gaan schenden met de introductie van ABB, zijn er berichten dat wij met diezelfde partners willen gaan praten over een onafhankelijk WTO lidmaatschap (i.p.v. onze status nu als lid via het Koninkrijk). Bonter kunnen wij het niet maken. De geloofwaardigheid van Curaçao op het vlak van internationale handel is al jaren zoek doch volhardt een groep in zijn dwaling hierover. 

http://www.alexdavidrosaria.blog

Minnesota, VS

Advertisement

Author: alexdavidrosaria

Alex Rosaria is from Curaçao. He has a MBA from University of Iowa. He was Member of Parliament, Minister of Economic Affairs, State Secretary of Finance and United Nations Development Programme Officer in Africa and Central America. He is an independent consultant active in Asia and the Pacific.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: