Publiceer wet financiële aansprakelijkheid bewindspersonen

3CB06664-689A-4174-9088-5548B5A8E6A3

Deze maand is het 5 jaar geleden dat de Landsverordening comptabiliteit door de Staten is gewijzigd teneinde bewindspersonen persoonlijk financieel aansprakelijk te stellen voor schade aan derden, wettelijk vast te stellen. Bij brief d.d. 22 augustus 2013 heb ik als Statenlid een voorstel ingediend ter introductie van de persoonlijke aansprakelijkheid, om bij te dragen aan een beter financieel beheer van landsmiddelen. Na een lang bureaucratisch proces is deze initiatiefwetgeving door de Staten aangenomen, maar is nooit gepubliceerd, dus niet in werking getreden. Heel jammer, vooral gelet op de onregelmatigheden die veelvuldig worden geconstateerd.

Waarom hebben politici tot nu toe geen interesse getoond om deze goedgekeurde wetgeving te publiceren? Waarom, mocht deze wet haken en knopen hebben, is er geen verbeteringstraject op gang gebracht? Mogen we uit deze houding aannemen dat Fòrti van mening is dat bewindspersonen gevrijwaard moeten blijven van enige vorm van financiële aansprakelijkheid?

De perceptie van onze samenleving is in ieder geval dat de financiële problemen waarin het land verkeert, mede veroorzaakt worden door onrechtmatige handelingen van bewindspersonen. Ik ben dan ook van mening dat we moeten werken naar een versterkte bestuurdersaansprakelijkheid in ons land. Bijdragende initiatieven in deze zijn -naast bovengenoemde persoonlijke aansprakelijkheid- het burgerinitiatief en de “klokkenluidersregeling”.

Willemstad, Curaçao

Author: alexdavidrosaria

Alex Rosaria is from Curaçao. He has a MBA from University of Iowa. He was Member of Parliament, Minister of Economic Affairs, State Secretary of Finance and United Nations Development Programme Officer in Africa and Central America. He is an independent consultant active in Asia and the Pacific.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: