Politieke manipulatie door de media: Een persoonlijk verhaal

Op 23 juni 2011 publiceerde het Antilliaans Dagblad een opiniestuk over corruptie waarin het logo van de politieke partij PAIS werd afgebeeld. Het valt op dat PAIS op dat moment geen zetel had in de Staten of vertegenwoordigd was in de Regering en ook nooit eerder in deze organen zat. Het is mogelijk dat de krant, deze partij die minder dan één jaar bestond, heeft gekozen vanwege haar populariteit in de peilingen die zich later vertaalde naar goede resultaten bij de Statenverkiezingen van 2012. Lijkt het echter toeval dat de krant het logo van PAIS heeft gebruikt, gezien ons land meer dan 75 politieke partijen heeft gekend waarvan een aantal wel met corruptie in aanraking is gekomen?


De foto die de krant gebruikte, werd genomen door een redactielid en toonde een 7-jarige jongen met een boodschappentas met daarop het logo van PAIS. Deze jongen is de zoon van mijn zus en dus mijn neefje. Ik was destijds politieke leider van PAIS. Ik geloof dat de krant deze foto bewust heeft gekozen als politieke actie en niet als toeval. De krant heeft niet stilgestaan bij de schade dat het heeft aangericht door gebruik te maken van beeldmateriaal waarop één specifieke partij staat afgebeeld en deze te associeren met een voor de maatschappij gevoelig en polariserend onderwerp als corruptie. Ik heb geprobeerd de redactie te benaderen, maar kreeg geen gehoor. Dit roept vragen op over de politieke onpartijdigheid van de krant. Ik vind deze actie verwerpelijk en beneden alle peil. Het is van belang dat de media zorgvuldig omgaan met beeldmateriaal en zich bewust zijn van de mogelijke impact ervan, met name wanneer het gaat om politieke kwesties.

Willemstad, Curaçao

Advertisement

Author: alexdavidrosaria

Alex Rosaria is from Curaçao. He has a MBA from University of Iowa. He was Member of Parliament, Minister of Economic Affairs, State Secretary of Finance and United Nations Development Programme Officer in Africa and Central America. He is an independent consultant active in Asia and the Pacific.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: