Geplaatst in 2009 op de witte fiscale lijst, dreigt Curaçao nu op de zwarte lijst te komen

De ondertekeningsceremonie van het fiscaal verdrag met de Canadese minister van Financiën, Jim Flaherty, in Vancouver, Canada in 2009.

Bloed, zweet en tranen heeft het ons land gekost om in 2009 afgevoerd te worden van fiscale zwarte lijsten. Het pad om nooit meer op de zwarte noch de grijze lijsten te komen was alom bekend. Het is dan ook te betreuren om als oud Staatssecretaris van Financiën die ondermeer belast was om ons land op de witte lijst te krijgen, te lezen dat Curaçao in 2024 op de fiscale zwarte lijst dreigt te komen.

Wat betekent het om op zwarte fiscale lijsten te staan? Handel met landen op zwarte lijsten wordt niet meer mogelijk en/of worden verhinderd door extra barrières. Hierdoor wordt de handel duurder gemaakt in tegenstelling tot landen die niet op de zwarte lijst staan. Twee concrete voorbeelden: Een wapenhandelaar op Curaçao die geen beretta wapens mocht importeren omdat Curaçao op de zwarte lijst van Italië voorkwam. Ook een grote importeur moest 35% meer aan belasting betalen op import van Braziliaanse spareribs omdat Curaçao op de zwarte lijst van Brazilië stond. Zwarte lijsten zijn niet alleen van belang voor de “off shore” zoals vele personen denken.

Wat ik destijds heb gedaan om ons op de witte lijst geplaatst te krijgen is een toegespitst plan van aanpak die o.a. bestond uit high-level contacten met de Taxation and Customs Union Directorate (TAXUD) van de Europese Commissie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Daarnaast hebben wij een inhaalslag gemaakt met het ondertekenen van verdragen. Van 4 verdragen die er tot het jaar 2006 gelding hadden, zijn er tijdens mijn regeerperiode 18 fiscale verdragen ondertekend wat ons bracht naar een totaal van 22 verdragen. Het feit dat wij voordat ik aantrad weinig fiscale verdragen hadden (4) werd ons land beschouwd als zijnde een jurisdictie die onwillig was om fiscale informatie op basis van een wettelijke grondslag met anderen te delen. Er zijn door mij ook voorbereidingen gestart om een blok te vormen met kleine jurisdicties (o.a. Isle of Man) tegen vaak onterechte vermelding op diverse fiscale zwarte lijsten. Door tegenwerking in eigen kabinet zijn er geen resultaten geboekt op het vormen van laatstbedoeld blok.

Hopelijk kunnen de huidige decision-makers leren van het verleden. Weer op de zwarte lijsten terecht komen is in niemands voordeel.

Willemstad, Curaçao

Advertisement

Author: alexdavidrosaria

Alex Rosaria is from Curaçao. He has a MBA from University of Iowa. He was Member of Parliament, Minister of Economic Affairs, State Secretary of Finance and United Nations Development Programme Officer in Africa and Central America. He is an independent consultant active in Asia and the Pacific.

One thought on “Geplaatst in 2009 op de witte fiscale lijst, dreigt Curaçao nu op de zwarte lijst te komen”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: